FA | EN | AR
شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 143
جمع بازديدها تاكنون: 624275
 5269 بازدید

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: ارومیه، خیابان عمار، ناحيه 1 شهرداري منطقه 3 کدپستی: 5715786566
تلفن: 3440007، دورنگار: 3440007،
پیام کوتاه: 09146779947