FA | EN | AR
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 118
جمع بازديدها تاكنون: 665611
شرکت در مانور زلزله
مانور بزرگ زلزله با حضور کلیه دستگاه های عضو شورای مدیریت بحران استان در ارومیه برگزارشدوتیم بحران پزشکی قانونی استان نیز در آن حضور داشت.
دیدار مدیرکل با مسئولان آموزش وپژوهش
جلسه ای با حضور و موافقت مدیرکل و جمعی از کارشناسان اداره جهت گفتگو پیرامون مسائل آموزشی و پژوهشی با جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.
‏‏‏‏1396/10/30 » شرکت در مانور زلزله
‏‏‏‏1396/10/25 » خبرهای کوتاه هفته
‏‏‏‏1396/10/22 » دیدار مدیرکل با مسئولان آموزش وپژوهش
‏‏‏‏1396/10/12 » نشست یکروزه تخصصی پزشکان قانونی استان
‏‏‏‏1396/09/27 » مرگ 16 نفر ناشی از سلاح سرد
‏‏‏‏1396/09/27 » مرگ 51 درصد افراد در محل حادثه
‏‏‏‏1396/09/27 » کاهش مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی
‏‏‏‏1396/09/24 » عکس روز
‏‏‏‏1396/09/24 » مرگ 33 نفر بر اثر سوختگی و مسمومیت با گاز دراستان
‏‏‏‏1396/09/24 » نشست یکروزه آموزشی امور مرتبط با پزشکی قانونی
‏‏‏‏1396/09/20 » افزایش مراجعین نزاع درهشت ماه سالجاری

آرشيو اخبار

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: ارومیه، خیابان عمار، ناحيه 1 شهرداري منطقه 3 کدپستی: 5715786566
تلفن: 3440007، دورنگار: 3440007،
پیام کوتاه: 09146779947