FA | EN | AR
دوشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 55
جمع بازديدها تاكنون: 619742
 2908 بازدید


آرشيو خبر :   / /

آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: ارومیه، خیابان عمار، ناحيه 1 شهرداري منطقه 3 کدپستی: 5715786566
تلفن: 3440007، دورنگار: 3440007،
پیام کوتاه: 09146779947